Gala Talentów Trójki 26.06.2012. Stefan Kornacki Talentem Trójki!

Byliśmy tam i oklaskiwaliśmy. Konkurs Talenty Trójki stanowi realną pomoc dla debiutantów na początku ich drogi artystycznej. Biorą w nim udział młodzi, najbardziej obiecujący twórcy – studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych do 30. roku życia. Kandydatów zgłaszają uczelnie i instytucje kultury – galerie oraz fundacje. Fundacja Win-Win zgłosiła kandydaturę Stefana Kornackiego. I…, Stefan wygrał w […]