Teatr 21 na Tu bi-szwat

W Muzeum Historii Żydów Polskich zaplanowano warsztaty i trzy performanse teatralne. To efekt współpracy tej instytucji z Teatrem 21 i naszą fundacją. Temat? Święto Tu bi-szwat, czyli „Nowy Rok drzew”.

ulotka_pop

Warsztat metodyczny „Teatr jako przestrzeń wspólna”
11 stycznia 2014 rok, godz. 10.00-13.00
Prowadzący: Justyna Sobczyk, Daniel Krajewski

Metodyczny warsztat teatralny ma na celu praktyczną refleksję nad działaniami teatralnymi o charakterze włączającym i integrującym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Reżyserka i aktor Teatru 21 – Justyna Sobczyk i Daniel Krajewski – podzielą się swoim doświadczeniem i praktyką pracy artystycznej i organizacyjnej, zdobytej we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Teatr 21 zrodził się z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Działania grupy obejmują wspólne twórcze poszukiwania, kreowanie bezpiecznej przestrzeni na odważne spotkanie ze sobą i z widzem w kontekście teatru.

Teatr 21 we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich przygotowuje akcje performatywne z okazji świeta Tu bi-Szwat. Efekty tej współpracy będzie można obejrzeć w muzeum 18 i 25 stycznia oraz 1 lutego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc: tel. +48 22 47 10 301; e-mail: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu The Boeing Company.

Zapraszamy 18 stycznia, 25 stycznia, 1 lutego 2014, godz. 17.00

Tu bi-Szwat oznacza „15 dzień miesiąca szwat”. W tym dniu Żydzi obchodzą Nowy Rok Drzew, podczas którego w Izraelu sadzi się drzewa, a w domach odbywa się uroczysta kolacja. Podczas święta ma miejsce rytuał pożegnania zimy i rozpoczęcia sezonu wiosennego, symbolizowany mieszaniem wina białego i czerwonego. Podczas kolacji odczytywane są wersety dotyczące roślin w Izraelu, odbywa się błogosławienie wina i owoców oraz ich jedzenie.

Z okazji Tu bi-Szwatu zapraszamy na trzy performanse w wykonaniu Teatru 21. Akcje będą nawiązywały do kulinarnego aspektu święta, dlatego też na spotkanie z aktorami zapraszamy do przestrzeni przyszłej muzealnej restauracji. Aktorzy wystąpią w roli kelnerów, a widzowie w roli gości. W menu znajdą się smaki, dźwięki i sytuacje, które pozwolą nam wspólnie odkryć znaczenia święta Tu bi-Szwat.

Teatr 21 zrodził się z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Działania grupy zasadzają się na wspólnych twórczych poszukiwaniach oraz kreowaniu bezpiecznej przestrzeni na odważne spotkanie ze sobą i z widzem w kontekście teatru.

Więcej informacji: http://www.jewishmuseum.org.pl/pl/search/node/teatr%2021