3 x TAK w MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wywiesiło w internecie listy. Dobre listy.

Trudno opisać uczucia, jakie targają człowiekiem pod koniec stycznia, gdy na stronach ministerstwa pojawiają spisy organizacji, które otrzymały dofinansowanie na działania w 2014 r. (głównie chodzi o najbliższe 12 miesięcy). Eufemistycznie napiszemy, że w biurach wstrzymywany jest oddech, a frustracje, porażki i sukcesy – za pomocą narzędzia zwanego językiem – nabierają konkretnych dźwięków. Zwykle nienadających się do publikacji. Fundacji Win-Win znów się udało. W ub.r. dzięki wsparciu ministerstwa wydaliśmy „Teodora” Marii Szczodrowskiej i współorganizowaliśmy koncerty JEMP w Londynie. Co będziemy robić w 2014 r? Zobaczcie:

1. CRITICAL JUNCTURE – INDIE
„Promocja kultury polskiej za granicą”

Critical Juncture to prezentacja polskich artystów tworzących sztukę społecznie zaangażowaną podczas Kochi-Muziris Art Biennale 2014 oraz Cochin Carnival w Indiach. Projekt ma na celu zbadanie postaw i strategii artystycznych w Polsce i w Indiach wobec przemian społeczno-politycznych w obu krajach na przestrzeni ostatnich 30 lat.

2. O!SWÓJ – WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ORAZ POKAZY SPEKTAKLI TEATRU 21
„Edukacja kulturalna”

Projekt „O!Swój” to komplementarne działanie edukacyjne. Uczestników warsztatów, nauczycieli mazowieckich szkół, chcemy wyposażyć w umiejętności, które ułatwią im partnerskie relacje z uczniami. 36-godzinne zajęcia nie mają być dla pedagogów doraźnym wydarzeniem, ale rzeczywistym spotkaniem z szerokim spectrum edukacyjnych możliwości, jakie daje teatralna scena. Przedłużeniem warsztatów, a raczej ich drugą częścią, będą pokazy spektakli Teatru 21, na których nauczyciele pojawią się ze swoimi klasami. Dla uczniów zorganizujemy godzinne, przed- i pospektaklowe zajęcia – o ich dalszy ciąg w szkołach zadbają pedagodzy. Szkieletem projektu „O!Swój” będzie wyjątkowa teatralna treść – twórczość Teatru 21, w którym grają osoby z zespołem Downa i autyzmem. Uczniów i nauczycieli czeka nie fikcyjna, ale rzeczywista konfrontacja z problemem zagubionej tożsamości, inności, braku tolerancji i wyobcowania. Ufamy, że tak zaplanowany program będzie nie tylko atrakcyjny, ale także pożyteczny.

3. TURKUSOWE MIASTO
„Edukacja kulturalna”

Zainspirowani wakacyjnym obozem kreatywnym dla dzieci i młodzieży w Górznie (powiat brodnicki), który zorganizowaliśmy w roku 2012 i 2013, planujemy przygotować działania dla młodzieży z tego regionu, w których główną ideą stanie się edukacja przestrzenna. Jest ona nieobecna w małych miejscowościach, choć w sposób istotny wpływa na postrzeganie otaczającego nas świata i zachodzących w nim relacji.

Poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami i specjalistami z dziedziny projektowania i architektury, chcemy dać uczestnikom szansę na nowe spojrzenie na swoje środowisko i umiejętność szukania w nim kreatywnego potencjału. Aby nasze działania miały charakter trwały, planujemy szereg etapów: szkolenie dla edukatorów z ośrodków kultury, różne formy warsztatów z młodzieżą, a w rezultacie przygotowanie przewodnika po regionie, który zostanie napisany przez młodzież dla jej rówieśników, wprowadzając w ten sposób tę grupę wiekową do rozmowy o własnym otoczeniu oraz wpływie jaki na nie posiadają.