Turkusowy Powiat Brodnicki

Kultura to tylko miasta? Niekoniecznie.

Za nami spotkanie z Agnieszką i Krzysztofem Magdziakami z Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie. Przygotowujemy się do warsztatów dla animatorów kultury z peryferii województwa. Peryferie, czyli obrzeża. My, społecznicy z centrów, nieczęsto docieramy tam w celach innych niż turystyczne. A prawda jest taka, że w małych miejscowościach nie brakuje chętnych do działania. W maju ruszy nasze kolejne przedsięwzięcie, którego areną będzie powiat brodnicki. Pojawimy się w czterech gminach gminach: Bartniczce, Bobrowie, Brodnicy i Górznie. To nie pierwsza wizyta Fundacji Win-Win w tych rejonach. Dwukrotnie organizowaliśmy już tam wakacje dla dzieci i młodzieży oraz „Lato w teatrze” (więcej na www.turkusowewakacje.pl). Co planujemy teraz?

W maja zorganizujemy zajęcia dla społeczników i pracowników instytucji kultury.  Dwudniowe spotkanie z ekspertami będzie miało nie tylko charakter integracyjny. Zależy nam również na rozpoczęciu szkolenia, które zaowocuje aktywizacją kulturalną czterech gmin. W wakacje, w każdej z nich, zorganizujemy dwutygodniowe kolonie. Na co liczymy? Na zmianę przestrzeni, aktywizację instytucji i rozbudowę oferty dla mieszkańców.

Więcej informacji wkrótce.

Projekt „Turkusowe miasto” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego