„O!Swój” tuż tuż

Na 11 kwietnia planujemy warsztaty inaugurujące projekt „O!Swój”*.

11 kwietnia inaugurujemy projekt „O!Swój”. Planujemy 20 pokazów czterech spektakli Teatru 21 oraz warsztaty dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjów. ZGŁASZAJCIE SIĘ! Przed wakacjami zorganizujemy zajęcia dla pedagogów ze szkół z lewobrzeżnej Warszawy i okolicznych miasta, a we wrześniu  – z prawobrzeża i miejscowości położonych na wschód od Wisły.

Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział w projekcie jest bezpłatny, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla uczestników projektu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: rezerwacje.teatr21@gmail.com
lub telefonicznie: +48 792 665 861

O!Swój! to 36 godzinny cykl warsztatów dla nauczcieli szkół gimnazjalnych oraz licealnych eksplorujący metody pedagogki teatralnej jako pożyteczne narzędzia do pracy z uczniami w szkole oraz sposoby włączania tematów dotyczących niepełnosprawności w pracy z młodymi ludźmi. Drugim etapem programu jest wizyta z uczniami na spektaklu Teatru 21.

Harmonogram Warsztatów:

I WEEKEND: 11-12 kwietnia

Warsztat integracyjny / JUSTYNA SOBCZYK
11 IV g. 16:00-19:00 / 12 IV g. 9:00-11:15
miejsce: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie

Opis:
Pierwszy warsztat ma na celu zintegrowanie grupy uczestników i wprowadzenie ich w tematykę teatru włączającego i integrującego. Uczestnicy zapoznają się z działalnością Teatru 21, a także z ideą pedagogiki teatralnej w kontekście pracy z uczniami w szkole. Pierwszy warsztat dotyczy pracy z grupą, uczestnicy poznają ćwiczenia, które pomogą im odejść od sytuacji reżyserujący nauczyciel ­odtwarzający rolę uczniowie.

Wykluczanie – Włączanie / JUSTYNA LIPKO-­KONIECZNA
12 IV g. 11:15-16:30
miejsce: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie
Podczas warsztatów Wykluczanie – Włączanie będziemy badać mechanizmy stygmatyzacji osób niepełnosprawnych w sferze publicznej: w szkole, w pracy, w przestrzeni miasta, w środkach masowego przekazu. Wspólna praca, w której za materiał wyjściowy posłużą artykuły prasowe, filmy, materiały z sieci, ale też osobiste doświadczenia uczestników warsztatów, będzie praktyczną próbą zbudowania scenariusza działań włączających osoby niepełnosprawne w przestrzeń społeczną – często w przestrzeń klasy czy szkoły.We wspólnym tworzeniu scenariusza włączania skorzystamy z narzędzi teatralnych i performerskich, dramaturgicznych.

II WEEKEND: 9-10 maja

Temat inności w literaturze dla dzieci i młodzieży. Od czytania do zabawy teatralnej / JUSTYNA CZARNOTA
9 V g. 16:00-19:00 / 10 V g. 9:00-11:15
miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Opis:
Temat inności jest często poruszany w literaturze dla najmłodszych – od „Brzydkiego kaczątka” Hansa Christiana Andersena po „Nusię i wilki” Pii Lindenbaum. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby twórczego przekładania tekstów literackich na teatralną zabawę. Wspólnie zastanowimy się, jak uczyć tolerancji w kreatywny sposób.

Słuchając głosu ciała (Warsztat tańca i ruchu) / BOŻENA GAWERSKA­-PANFIL
10 V g. 11:15-16:30
miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Opis:
Warsztat jest zaproszeniem nauczycieli i aktorów Teatru 21 do wspólnego doświadczania, wzajemnego inspirowania się i tworzenia poprzez pracę z ciałem. Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i szukania twórczych rozwiązań w pracy z grupą. Walorem warsztatu jest możliwość wymiany twórczej i budowania relacji pomiędzy nauczycielami i młodzieżą­aktorami Teatru 21. Temat warsztatu tworzy przestrzeń do wsłuchiwania się w siebie w Innych, bycia partnerem w tworzeniu. Doświadczanie swojego ciała w ruchu zbliża nas do samych siebie, do pełniejszego czucia a tym samym do świadomego bycia. Odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” wypływa z ciała i świadomego poczucia jego centrum. Poruszanie się z takim nastawieniem otwiera osoby na siebie nawzajem, tworzy atmosferę akceptacji, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.

III WEEKEND: 16-17 maja

Jak rozmawiać z dziećmi o Teatrze / WIKTORIA SIEDLECKA­DOROSZ i JUSTYNA CZARNOTA
16 V g. 16:00-19:00 / 17 V g.14:00-16:30
miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Opis:
Poprzez działania teatralne uczestnicy poznają założenia pedagogiki teatru, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki projektowania warsztatu wprowadzającego do przedstawiania lub analizującego obejrzany przez dzieci spektakl. Uczestnicy stworzą autorskie scenariusze warsztatów do konkretnego spektaklu Teatru 21, wcześniej zapoznając się z aktywnymi metodami wspomagającymi uczniów w pełniejszym doświadczeniu teatru.

Podstawy pracy reżyserskiej / JUSTYNA SOBCZYK , TOMASZ DASZCZUK, JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA
17 V g. 9:00- 13:30
miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
Opis:
Warsztaty mają wzmocnić nauczycieli, którzy prowadzą uczniowskie grupy teatralne. Szkolenie zakłada wprowadzenie nauczycieli w metodologię tworzenia scenariuszy w oparciu o tematy, problemy i zagadnienia istotne dla grupy, z którą pracują. Tworzenie autorskich scenariuszy zakłada zaangażowanie uczniów w proces pracy już na etapie tworzenia scenariusza, zintegrowanie ich wokół tematu i rozbudzenie dyskusji wokół określonych zagadnień. Szkolenie jest przewidziane dla nauczycieli, którzy przy okazji realizacji spektaklu chcą dowiedzieć się więcej o grupie młodzieży , z którą współpracują.

Prowadzący:

Justyna Sobczyk – reżyserująca pedagog teatru (Universität der Künste, Berlin); pedagog (Pedagogika Specjalna, UMK Toruń), absolwentka kierunku wiedza o teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie), stypendystka GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel und Osteuropa, Niemcy), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Niemcy), w 2013 roku stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie studiów aktorka alternatywnego Teatru Wiczy w Toruniu. Od lat tworzy teatr z osobami niepełnosprawnymi (założycielka i reżyserka Teatru 21). Dodatkowo realizuje program pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W obszarze tym współpracuje z teatrami w całej Polsce. Prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli i instruktorów teatralnych oraz seniorów. Należy do grupy Latających Animatorów Kultury (Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Ę”), jest współzałożycielką Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Reżyserka spektaklu dla dzieci „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana” (nagrodzony na łódzkim festiwalu Teatralna Karuzela).

Justyna Czarnota – absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską i teatrologiczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, gdzie zajmuje się koordynacją projektu Nowa Siła Krytyczna oraz promocją wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży (małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Lato w teatrze), a ostatnio była tour menagerem projektów: „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”, „Gdzie jest Pinokio?”, „Pippi Pończoszanka”, „REQUIEMASZYNA”. Współpracuje z Teatrem 21. Jest członkiem Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Justyna Lipko-Konieczna – absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka scenariuszy teatralnych oraz autorka dramaturgii m.in. przedstawień „Córeczki” w reżyserii Małgorzaty Głuchowskiej, „Teatralnego Placu Zabaw” w reżyserii Justyny Sobczyk. Współpracowała z Pawłem Miśkiewiczem przy spektaklach „Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena” oraz przy „Klubie Polskim”. Współpracuje z Teatrem 21, z którym przygotowała spektakl „…I my wszyscy. Odcinek O”, „Śmiertelnie trudna gra”, „Statek miłości odc. 1”. Zawodowo związana z Teatrem Studio w Warszawie, gdzie pełni funkcję dramaturga.

Tomasz Daszczuk – reżyser, animator kultury, pedagog teatru. Absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, animator kultury wykształcony przez Uniwersytet Warszawski Ukończył roczny kurs Pedagogów Teatru TISZ zorganizowany przez Instytut Teatralny. Kurs DRAMY I i II stopnia, potwierdzony rocznym kursem zorganizowanym przez ASSITEJ. Aktor z dyplomem eksternistycznym ZASP. Nauczyciel w stopniu: mianowany. Na co dzień w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Starej Prochowni, gdzie realizuje autorskie projekty teatralne z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi, inicjuje Festiwal SZTUKA DZIAŁA, organizuje Warszawski Festiwal Teatralny Młodych. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz Stowarzyszenia, MOST NAD PUSTYNIĄ. Współtworzy formację KABARETUS FRASZKA zdobywcy m.in. GRAND PRIX festiwalu PAKA 2011 w Krakowie.

Wiktoria Siedlecka-Dorosz – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Teatrolożka, instruktorka teatralna, animatorka działań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób z niepełnosprawnością. W trakcie podyplomowych studiów z zakresu arteterapii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbywa staż arteterapeuty w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Współprowadzi „Teatranki” w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Animuje Teatr KLAMRA działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysłami”. Prowadzi zajęcia z teatroterapii w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Helenowie. Jurorka konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Ursynowskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Warszawie. Współzałożycielka działającego we Włocławku Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego „TeatrNasz”, które zajmuje się pracą teatralną z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, z niepełnosprawnymi oraz więźniami.

Bożena Gawerska-Panfil – psychoterapeutka tańcem i ruchem. Certyfikowana instruktorka improwizacji ruchu i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen) oraz absolwentka Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu Psychologii Ciała, Body Mind Centering®, Ruchu Autentycznego, Analizy Ruchu Labana oraz kontaktu improwizacji jako formy improwizacji tanecznej, gdzie kontakt fizyczny jest punktem wyjścia poszukiwań poprzez improwizację ruchową. Od 2008 r. współpracuje z Teatrem 21, wspierając pracę aktorów w zakresie rozwoju osobistego potencjału twórczego i warsztatu aktorskiego poprzez pracę z ciałem.

logo_O_Swoj

* autorem logo jest Radek Staniec