Szansa na TORMIAR

Tormiar to wyjątkowe spotkanie z architekturą. Festiwal odkrywa tajemnice powojennej architektury, zwraca uwagę na jej bogactwo i stara się ocalić od zapomnienia. Potrwa tylko do 1 lipca – wystawę będzie można oglądać do końca wakacji.

OFICJALNA STRONA FESTIWALU | PARTNEREM WYDARZENIA JEST FUNDACJA WIN-WIN

Pierwsza edycja festiwalu koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z historią powojennych wnętrz oraz ich twórców. Toruń jest jednym z wielu polskich miast, w których w II poł XX wieku dokonywały się zmiany warunkowane przez kontekst gospodarczy i polityczny. Na jego przykładzie kuratorzy spróbują pokazać w jaki sposób architektura staje się cennym świadkiem zmieniających się realiów i potrzeb społecznych oraz możliwości technicznych. Podstawowym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na artystyczną, historyczną , wykonawczo-rzemieślniczą, a także fukcjonalną wartość powojennych toruńskich realizacji, ale także polskich wnętrz w ogóle.

Rehabilitacja wyobraźni – hasło festiwalu odnosi się do apelu projektanta i teoretyka wzornictwa Andrzeja Pawłowskiego zawartego w jego pismach dotyczących odbioru sztuki. Pawłowski zachęca do zwiększenia roli wyobraźni w doświadczaniu architektury i wzornictwa, zwracając uwagę, iż nie są to “gotowe do skonsumowania” obiekty lecz prace, którym powinna towarzyszyć wspólna, twórcza aktywność, która zastąpi dotychczasową bierność użytkowników. Potrzeba realizacji tej ideii wydaje się być aktualna szczególnie dziś, gdy projekty poprzednich pokoleń spotykają się z niezrozumieniem i nie są doceniane przez odbiorców.

Konieczność “rehabilitacji wnętrz” właśnie teraz wynika z dwóch ważnych czynników. Z jednej strony pozostała wciąż grupa zachowanych w oryginalnym kształcie realizacji, z których praktycznie żadna nie podlega ochronie konserwatorskiej, a większości grozi przebudowa. Z drugiej zaś, jest to ostatni moment, w którym wiedzę na temat obiektów skonfrontować można z ich twórcami. Zbyt młode by nazwać je zabytkami, lecz zbyt stare by zaspokajać potrzeby współczesnych gustów, powojenne wnętrza to bardzo często realizacje wykonane według projektów i pod nadzorem autorskim wybitnych architektów oraz artystów plastyków.

FILM: Tak kilka lat temu niszczono w Toruniu budynek Dworca PKS. Wyjątkowy przykład modernistycznej architektury