Pracowity rok kończymy wystawą w Indiach

CRITICAL JUNCTURE

Critical Juncture to prezentacja polskich artystów tworzących sztukę społecznie zaangażowaną podczas Kochi­Muziris Art Biennale 2014 oraz Cochin Carnival w Indiach. Projekt ma na celu zbadanie postaw i strategii artystycznych w Polsce i w Indiach wobec przemian społeczno-­politycznych w obu krajach na przestrzeni ostatnich 30 lat.

Sztuka polska jest rzadko obecna w Indiach, brakuje zwłaszcza projektów które opierałyby się na dialogu pomiędzy współczesną sztuką indyjską i polską. Program Critical Juncture składać się będzie z kilkutygodniowych rezydencji nastawionych na kolaborację między środowiskiem artystycznym Polski i Indii, katalogu, warsztatów, wystawy, serii sympozjów, prezentacji polskich twórców na terenie Indii, oraz publikacji. Kuratorem projektu jest Magdalena Fabiańczyk. Artyści biorący udział w projekcie to Joanna Rajkowska, Łukasz Surowiec, Alicja Rogalska, Julita Wójcik, Artur Żmijewski, Magdalena Fabiańczyk i artyści hinduscy.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego