Solidarność w Belgii

„Żywe lekcje historii” wyjechały po raz pierwszy za granicę.

Bazą podróży pt. „Ocalić od zapomnienia” były intensywne wizyty w dwóch miastach. Trzy spotkania zorganizowaliśmy w Brukseli (w Szkole Europejskiej, Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Joachima Lelewela i Instytucie Polskim), a raz zawitaliśmy do SPK im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii. „Hakerów wolności” obejrzało ponad sto osób. Film Marcina Gładycha nie był jedynym elementem „Żywych lekcji historii”. Pokaz poprzedzała krótka prezentacja przybliżająca historię PRL-u, a ukoronowaniem wydarzenia były rozmowy z Krzysztofem Turowskim (internowanym 13 grudnia 1981 r. działaczem „Solidarności”, a później korespondentem Radia Wolna Europa) oraz Jakubem Boratyńskim (najmłodszym uczestnikiem Okrągłego Stołu i obecnym szefem Wydziału Zaufania i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej). Zobaczcie kilka zdjęć z naszego wyjazdu:

 

Jakub Boratyński dzieli się wspomnieniami z lat 80-tych XX wieku
Szkoła Europejska i wspólne zdjęcia z Krzysztofem Turowskim
Przed ambasadą Polski w Brukseli. Od lewej: Łukasz Wróblewski (Fundacja Win-Win), Marcin Gładych, Marceli Sulecki (Fundacja Win-Win), Joanna Scheuring-Wielgus (Fundacja Win-Win) Krzysztof Turowski i Maciej Hilarowicz (Stowarzyszenie Emigration Project)
Czym dla Ciebie jest solidarność?
SPK im. Joachima Lelewela i Jakub Boratyński (prawy, górny róg)
W samo południe…

Partnerem Fundacji Win-Win jest Stowarzyszenie Emigration Project

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 roku”.

Projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

kuj_pomlogotypMSZ_A_kolor (1)