Przejście w POLIN

Teatr 21 pracuje nad kolejnym projektem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tym razem na język teatru przetransponujemy święto Pesach, którego nazwa oznacza po prostu „przejście”. 

„Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. (…) Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?»”

KSIĘGA WYJŚCIA (fragment pochodzi z Biblii Tysiąclecia, biblia.deon.pl)

„Pesach jest prawdopodobnie najbardziej znanym świętem żydowskim przede wszystkim dlatego, że wiąże się z historią chrześcijaństwa (Ostatnia wieczerza była najwyraźniej pesachowym Sederem). Również ze względu na to, że wiele z obchodów pesach zostało zinterpretowanych przez chrześcijan jako mesjanistyczne i symbolizujące Jezusa.

Pesach rozpoczyna się piętnastego dnia żydowskiego miesiąca Nissan . Jest to pierwsze z trzech świąt posiadających znaczenie zarówno historyczne jak i rolnicze (pozostałe dwa to Shavu’ot i Sukkot ). Święto to ma znaczenie dla rolnictwa, jako że reprezentuje początek zbiorów w Izraelu, jednakże temu aspektowi pesach nie poświęca się wielkiej uwagi. Główne obchody pesach związane są z wyjściem z Egiptu po czterystu latach niewoli. Historia ta zawarta jest w Księdze Exodus, Rozdz. 1-15. Wiele ceremonii związanych z pesach ustanowionych jest w Chs. 12-15.

Nazwa „pesach” czyli „Przejście” odnosi się do faktu, że B-g „przeszedł, ominął” domy Żydów kiedy zabijał pierworodnych synów Egiptu. W języku hebrajskim „pesach” (gdzie „-ch” wymawia się jak szkockie „Loch” czyli /k/) oparte jest na hebrajskim temacie oznaczającym „przejść nad, mimo”, czy też „ominąć, pomijać”. Święto to określa się również mianami Chag-he-Aviv (Święto Wiosny), Chag-ha-Matzoth (Święto Matzah) oraz Zeman Herutenu (Czas Naszej Wolności). Tu znowu wszędzie „-ch” wymawia się jak szkockie /k/.”

WIĘCEJ INFORMACJI O ŚWIĘCIE: www.jewish.org.pl