Stary Teatr 21

4 czerwca zaczyna się w Krakowie „Długi Obieg”. W Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej pół tysiąca widzów zobaczy 10 instalacji, performansów i etiud. Wśród zaproszonych artystów – Justyna Sobczyk i Teatr 21

 

TEATR 21
| HAMLET V
Akcja performatywna Teatru 21 to nawiązanie do wyreżyserowanego przez Andrzeja Wajdę spektaklu „Hamlet IV”. Tytułową rolę zagrała w nim Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dramat Szekspira okazuje się tekstem krytycznym wobec teatru jako społecznej instytucji. To odkrycie było możliwe, ponieważ praca nad przedstawieniem zbiegła się z przełomem roku 1989 r., czasem, o którym Maria Janion pisała jako o „końcu paradygmatu romantycznego”. Stare wzorce bohaterstwa przestały obowiązywać, a nowe jeszcze się nie wyłoniły. Wajda powierza tytułową rolę Budzisz-Krzyżanowskiej i wydobywa na pierwszy plan kwestię nieobecności określonych grup w głównym nurcie życia społecznego.

Teatr 21 od 11 lat konsekwentnie podejmuje refleksję nad obecnością na scenie aktora – osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zastanawiamy się nad tym, jak wskrzesić jego prawo do budowania swojej tożsamości, jak zapewnić słyszalność jego głosu. Nasze dotychczasowe przedstawienia oparte były o teksty i doświadczenia aktorów. „Hamlet V” to pierwsza próba zmierzenia się nie tylko z utworem dla teatru napisanym, ale również teatralną konwencją. Nie trzeba przypominać, że przez stulecia wykluczała ona z obszaru tzw. sztuki wysokiej nie tylko aktorów z niepełnosprawnościami, ale również kobiety, czego dowodem są również dzieje szekspirowskiego Globe Theatre. Metaforą tej relacji będzie garderoba – miejsce ostatnich aktorskich przygotowań przed wyjściem na scenę. Właśnie tam chcemy zadać pytanie: „Być czy nie być?”.

DŁUGI OBIEG to wydarzenie, które powstało w oparciu o ideę traktującą teatr jako miejsce artystycznego spotkania ludzi o rozmaitych artystycznych drogach, którzy tworząc zespół realizatorów, wspólnie pracują nad przygotowaniem spektaklu, chcemy, aby tym razem pretekstem do ich poszukiwań stała się przestrzeń budynku teatralnego. Wierzymy, że ich realizacje wynikną z przypatrywania się przestrzeniom, jakie do tej pory nie stawały się miejscem obcowania ze sztuką bądź były niemym świadkiem jej powstawania. Takim miejscem z pewnością jest Scena i jako miejsce uprzywilejowane, na ten jeden wieczór stanie się mniej istotna, niż nowo powstałe stacje. Wówczas uda się zobaczyć teatr jako organizm, którego przestrzenie i ich użytkownicy, mogą się wypełnić twórczością tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa.

Artyści biorący udział w projekcie:

MARCIN CECKO
KATARZYNA KOZYRA
ANNA KRÓLIKIEWICZ
MIREK KACZMAREK
ZBIGNIEW LIBERA
JUSTYNA SOBCZYK
RAFAŁ URBACKI
SZPECHT/HAUDEK/CZUPKIEWICZ
MARBLE CROWD (ISLANDIA)

KURATOR: JUSTYNA ŁAGOWSKA,
WSPÓŁPRACA ARTYSTYCZNA: MICHAŁ BUSZEWICZ