Turkusowe wakacje, II edycja, lipiec 2013

Jest to wyjątkowa forma letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży Miejsce, w którym każdy uczestnik jest bezpieczny i obdarzony odpowiednią opieką. Gdzie priorytetem jest dziecięca kreatywność, a program zajęć jest współtworzony razem z uczestnikami. Turkusowe wakacje to miejsce wspólnego doświadczania i eksperymentowania, w którym podstawowym budulcem do wszelkich działań staje się nieskrępowana wyobraźnia. Turkusowe wakacje to inspirowanie w dzieciach odpowiedzialności za siebie nawzajem (nauka grupowej współpracy) i za najbliższe otoczenie (miejsce przebywania, ale także naturalne środowisko). Podczas Turkusowych Wakacji dzieci w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni uczą się samodzielności. Stąd, pomimo stricte wypoczynkowego charakteru zabawy, nasze wakacje są także miejscem nieformalnej edukacji o świecie, gdzie wszyscy uczą się od wszystkich.

Projekt jest finansowany z funduszy statutowych.

www.turkusowewakacje.pl