Turkusowe Wakacje 2012!

Jest to wyjątkowa forma letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Miejsce, w którym każdy uczestnik jest bezpieczny i obdarzony odpowiednią opieką, gdzie priorytetem jest dziecięca kreatywność, a program zajęć jest współtworzony razem z uczestnikami. Turkusowe wakacje to miejsce wspólnego doświadczania i eksperymentowania, w którym podstawowym budulcem do wszelkich działań staje się nieskrępowana wyobraźnia.

Turkusowe wakacje to inspirowanie w dzieciach odpowiedzialności za siebie nawzajem (nauka grupowej współpracy) i za najbliższe otoczenie (miejsce przebywania, ale także naturalne środowisko). Podczas Turkusowych Wakacji dzieci w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni uczą się samodzielności. Stąd, pomimo stricte wypoczynkowego charakteru zabawy, nasze wakacje są także miejscem nieformalnej edukacji o świecie, gdzie wszyscy uczą się od wszystkich.

Organizatorem kolonii jest Fundacja Win-Win, Pracowania Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Sztuka Cie Szuka .

W Turkusowym Menu znajdziecie:

Beatbox czyli granie przy użyciu własnych strun głosowych
Pracownię kreatywnego projektowania dla wszystkich
Art coolinaria czyli sztukę (z) jedzenia
Mapy dźwiękowe czyli akustyczną kartografię
H2O Orkiestra czyli koncert, z którego nikt nie wyjdzie suchą nogą
Mail Art. – Sztuka poczty szczególnie herbaciana

Zapisy i informacje na: www.turkusowewakacje.pl

Jest to wyjątkowa forma letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Miejsce, w którym każdy uczestnik jest bezpieczny i obdarzony odpowiednią opieką, gdzie priorytetem jest dziecięca kreatywność, a program zajęć jest współtworzony razem z uczestnikami. Turkusowe wakacje to miejsce wspólnego doświadczania i eksperymentowania, w którym podstawowym budulcem do wszelkich działań staje się nieskrępowana wyobraźnia.

Turkusowe wakacje to inspirowanie w dzieciach odpowiedzialności za siebie nawzajem (nauka grupowej współpracy) i za najbliższe otoczenie (miejsce przebywania, ale także naturalne środowisko). Podczas Turkusowych Wakacji dzieci w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni uczą się samodzielności. Stąd, pomimo stricte wypoczynkowego charakteru zabawy, nasze wakacje są także miejscem nieformalnej edukacji o świecie, gdzie wszyscy uczą się od wszystkich.

Organizatorem kolonii jest Fundacja Win-Win, Pracowania Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Sztuka Cie Szuka .

W Turkusowym Menu znajdziecie:

Beatbox czyli granie przy użyciu własnych strun głosowych
Pracownię kreatywnego projektowania dla wszystkich
Art coolinaria czyli sztukę (z) jedzenia
Mapy dźwiękowe czyli akustyczną kartografię
H2O Orkiestra czyli koncert, z którego nikt nie wyjdzie suchą nogą
Mail Art. – Sztuka poczty szczególnie herbaciana

Zapisy i informacje na: www.turkusowewakacje.pl