Europa w walizceEuropa w walizce

Projekt „Europa w walizce”, który jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Fundacji Konrada Adenauera w Kijowie, Akademii Europejskiej w Berlinie oraz Fundacji im. Roberta Boscha, już od 2009 roku, zajmuje się niejednoznacznościami które łączą kraje wschodniej Europy z naszą rzeczywistością. „Europa w walizce” to spotkania ekspertów z Polski, Niemiec i Ukrainy, Mołdawii, Białorusi wokół zagadnień europejskich z organizacjami pozarządowymi, studentami, działaczami partyjnymi i lokalną społecznością.
http://schuman.pl/europa-w-walizce-359
W 2013 r. jednym z członków Junior Team który wziął udział w projekcie był członek Fundacji Win-Win – Łukasz Wróblewski. W kwietniu zostało zorganizowane szkolenie dla wszystkich uczestników projektu w Berlinie. Młodzi eksperci rozmawiali na tematy z bieżącej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej. Zostały przedstawione poglądy na temat kryzysu ekonomicznego którego wpływ w różnym stopniu odczuwają obywatele państw-uczestników projektu. Istotną częścią rozmów była wymiana zdań na temat przyszłości integracji europejskiej i roli polityki wschodniej w całym procesie. Był to temat niezwykle istotny dla potencjalnych przyszłych członków UE.
Berlińskie spotkanie było możliwością poznania wielu ciekawych, niezwykle inteligentnych ludzi z całej Europy, dla których bardzo istotny jest dialog i możliwość spojrzenia na najważniejsze kwestie z różnych perspektyw.

W  dniach 19-21 maja Junior Team w składzie: Xenia Beck (Austria/Niemcy), Anastasiya Shamotko (Ukraina), Monika Różalska (Polska), Armin Pialek (Niemcy), Łukasz Wróblewski (Polska) wyruszył na serie spotkań zorganizowanych przez białoruskich partnerów z Koła Liberalnego. Odbyły się bardzo owocne wizyty. Spotkania z młodzieżą, członkami Koła Liberalnego i uczestnikami festiwalu kulturalnego w Mińsku. Białoruś to państwo niespodzianek, gigantycznych budowli, czystych chodników, braku reklam i punktualnego metra. Obraz jaki pokazywany jest w polskich mediach jest totalnie odrealniony. Białorusini są w rozkroku. Sami nie wiedzą czego chcą. Za każdym razem pytali się o to w którym kierunku mają pójść, co zrobić? Członkowie Junior za każdym razem odpowiadali że jest to ich kraj i t oni muszą zdecydować w którym miejscu Europy chcą się znaleźć!