Europa w walizceEuropa w walizce

Projekt „Europa w walizce”, który jest wspólną inicjatywą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Fundacji Konrada Adenauera w Kijowie, Akademii Europejskiej w Berlinie oraz Fundacji im. Roberta Boscha, już od 2009 roku, zajmuje się niejednoznacznościami które łączą kraje wschodniej Europy z naszą rzeczywistością. „Europa w walizce” to spotkania ekspertów z Polski, Niemiec i Ukrainy, Mołdawii, Białorusi […]